Touchstone
Touchstone

2014, Oil & Acrylic on Canvas, 72"x 72"

Missing Pieces
Missing Pieces

Oil & Acrylic on Canvas, 2014

Touchstone
Missing Pieces
Touchstone

2014, Oil & Acrylic on Canvas, 72"x 72"

Missing Pieces

Oil & Acrylic on Canvas, 2014

show thumbnails